Ośrodek Szkolenia Kierowców Adept

Symulator Jazdy

Symulator Jazdy
Ośrodek Szkolenia Kierowców Adept

Egzamin


NOWE ZASADY EGZAMINOWANIA:

 
Wybierając się na egzamin należy mieć ze sobą:
 
 • dowód osobisty
 • paszport.
 
Osoby posiadające ograniczenie do kierowania dotyczące wzroku również okulary bądź soczewki kontaktowe. Na egzamin należy stawić się 15 minut wcześniej. I warto wiedzieć, że egzaminator ma prawo odmówić przystąpienia do egzaminu jeśli stwierdzi ze osoba nie jest
trzeźwa bądź jej stan psychofizyczny nie jest właściwy. 
 
Zadania wykonywane na placu: 
 
Kryteria oceny wykonania zadania 1 - Przygotowanie do jazdy.
1. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:
 • poziom oleju w silniku,
 • poziom płynu chłodzącego,
 • poziom płynu hamulcowego,
 • poziom płynu w spryskiwaczach.
 • działanie sygnału dźwiękowego,
 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
 • działanie świateł mijania,
 • działanie świateł drogowych,
 • działanie świateł hamowania "STOP",
 • działanie świateł cofania,
 • działanie świateł kierunkowskazów,
 • działanie świateł awaryjnych,
 • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych - jeżeli występuje.
 
Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.
 
1) Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte,
w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem
w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem
zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy.
 
Kryteria oceny wykonania zadania 2 - Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu:
 
1) pozycja początkowa pojazdu określona w instrukcji w tabeli 9,
 
2) upewnienie się o możliwości jazdy,
 • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • ocena sytuacji wokół pojazdu,
 
3) płynne ruszenie
 • opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego - w przypadku kiedy jest uruchomiony,
 • łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika
 
4) dla kategorii B, B1, C, C1, D1 - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),
 
5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk(w przypadku kategorii B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),
 
6) nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek,
 
7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
 • w przypadku kategorii B i B1 w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
     
Kryteria oceny wykonania zadania 3 - Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając g
Kryteria egzaminowania na mieście 
 
Zadania wykonywane w ruchu drogowym:
1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
 
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
 • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
 • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości,
 
3. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
 
4. Przejazd przez skrzyżowania:
 • równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
 • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
 • z sygnalizacją świetlną,
 • na których ruch odbywa się wokół wyspy,
 
5. Przejazd przez przejścia dla pieszych.
 
6. W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie:
 • jednego z następujących manewrów parkowania: 
 • prostopadłe - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 • skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 • równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem - wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik,
 • manewru zawracania na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej - możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) - zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego
- miejsce do zawracania wyznacza egzaminator
W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.
 
7. Wykonanie manewrów:
 • wyprzedzania, omijania, wymijania,
 • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu
 
8. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania),
 
NOWE ZASADY ZAPISU NA KURSY PRAWA JAZDY
Krok pierwszy:
 • Złożenie w Wydziale Komunikacji (każdy zainteresowany w swoim rejonie) kompletu dokumentów do uzyskana uprawnień kat. B :
 • Badania lekarskie 
 • 1 zdjęcie kolorowe ( dowodowe )
 • Wniosek do wypełnienia w Starostwie
 • Dokument tożsamości (dowód osobisty) lub zaświadczenie o złożeniu podania o wydanie dowodu osobistego
 • Osoba niepełnoletnia zgoda rodziców w dwóch egzemplarzach ( 1 do Starostwa, 1 do ośrodka szkolenia).
Krok drugi:
 • Po nadaniu numeru Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)  w Wydziale Komunikacji kursant udaje się do Ośrodka Szkolenia Kierowców ADEPT  na ulicę Sienkiewicza 22 i rozpoczyna szkolenie.