Ośrodek Szkolenia Kierowców Adept

Symulator Jazdy

Symulator Jazdy
Ośrodek Szkolenia Kierowców Adept

ABC Kursanta

Przy zapisywaniu się na kurs nauki jazdy do Ośrodka Szkolenia Kierowców musimy mieć ukończone 18 lat, najwcześniej możemy zapisać się na 3 miesiące przed osiągnięciem pełnoletności. 

Przed rozpoczęciem kursu wypełniamy wniosek o wydanie prawa jazdy. Jest to podstawowy dokument jaki wypełniamy zapisując się na kurs do danego Ośrodka Szkolenia Kierowców. W tym dokumencie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego poświadcza wynik egzaminu. Na podstawie danych we wniosku drukowane jest prawo jazdy, dlatego ważne jest by wypełnić go prawidłowo i czytelnie. Adres który wpisujemy we wniosku musi być adresem który jest wpisany w dowodzie osobistym (stały adres zameldowania). Następnie wnosimy opłatę za kurs (w zależności od warunków jakie określa dany OSK w całości lub w ratach). 

Przed rozpoczęciem kursu każdy kandydat na kierowcę musi zostać przebadany przez lekarza (uprawnionego do przeprowadzania tego typu badań) w celu stwierdzenia zdolności zdrowotnych do kierowania pojazdami. Badania obejmują standardowy wywiad lekarski ogólnego stanu zdrowia, badanie wzroku, pomiar ciśnienia krwi. Lekarz wystawia "orzeczenie lekarskie" stwierdzające zdolność do kierowania pojazdami. W praktyce w wielu OSK badania lekarskie są połączone z kursem udzielania pierwszej pomocy i odbywają się na pierwszych zajęciach.

Wykłady część teoretyczna kursu, obejmują 30 godzin lekcyjnych (45 minut) i trwają z zależności danego ośrodka 2-4 tyg. Na zajęciach tych prowadzonych przez instruktora wykładowcę zapoznajemy się ze wszystkimi zasadami i przepisami ruchu drogowego. Wykłady połączone są często z projekcją filmów i ćwiczeniami.


Tematyka zajęć:

  1. Podstawowe pojęcia związane z ruchem drogowym takie jak: droga, jezdnia, pasy ruchu, pobocze, droga publiczna, droga wewnętrzna, droga z pierwszeństwem i podporządkowana itd.
  2. Ruch drogowy zasady ogólne: uczestnik ruchu, szczególna ostrożność, zasada ograniczonego zaufania.
  3. Ruch pojazdów: włączanie się do ruchu, prędkość i hamowanie, wymijanie, omijanie, cofanie, wyprzedzanie, zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu, zawracanie, przecinanie się kierunków ruchu, pierwszeństwo przejazdu, typy skrzyżowań, zachowanie wobec innych uczestników ruchu, zatrzymanie i postój, wypadki i holowanie, używanie świateł.
  4. Kontrola ruchu drogowego: uprawnienia Policji i sposób zachowania się kierującego w przypadku kontroli.
  5. Użytkowanie i wyposażenie pojazdu: wymagane dokumenty, obowiązki kierującego.
  6. Technika kierowania, obsługa pojazdu, lampki sygnalizacyjne.
  7. Pierwsza pomoc przedlekarska: szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.